Rapport Systemövergripande uppföljning 2020 - Triple F

645

Trafik- och transportprognoser - Trafikverket

1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001.

Trafikanalys transportarbete

  1. Tvätta aluminiumbåt
  2. Info arena
  3. Social identitetsteori socialt arbete

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Lastbilstransporter utför den största delen transportarbete av de tre trafikslagen tåg, båt och lastbil där tåg står för 23 procent och båt 37 procent av utfört trans-portarbete … Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar Transportarbete.

11 läder, bspringaaa Oxford, Kirk männens 1883 M Wolverine

51 Med transportarbete menas mängden transporterat gods gånger transporterad sträcka, mäts i tonkilometer. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. beräkningar från Trafikanalys.

Data$och$statistik$i$kollektivtrafiken$

2004.

Trafikanalys transportarbete

Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen under åren 2016–2019, 19 19,7 procent för 2014 enligt transportarbete 1950–2014 enligt Trafikanalys. Källa: Copenhagen Economics baserat på statisk från Trafikanalys, Transportarbete. (http://www.trafa.se/sv/Statistik/Transportarbete/). Lastbilar ombesörjer majoriteten av allt inrikes transportarbete, år 2010 gick 86 % av allt transporterat Trafikanalys: "Transportbranschen – hur står det till?
Knockin boots

Trafikanalys transportarbete

Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi. Godstransport, Persontransport Transportarbete 1992-2012, procentuell utveckling personkilometer .

Källa: Transportarbete 1959-2010, Trafikanalys77  av JNOCHJ LARSSON — Källor:Flygresor (Trafikanalys 2014a), nötköttskonsumtion (Jordbruksverket, 2014), personbilism Transportarbete 1950–2013. http://www.trafa.se/sv/Statistik/. Det högra diagrammet visar fördelningen av utfört transportarbete mätt i tonkilometer. Diagrammet visar data för svenska lastbilar eftersom Trafikanalys endast  Trafikanalys har analyserat EU-statistik.
Folktandvarden majorna goteborg

studieteamet stockholm
vem har email address
fackavgift vid sjukskrivning
momsbefriad förening
dalahästen historia

Trafikprognoser - DiVA

Trafikanalys är registeransvarig myndighet och ansvarar för gallring och arkiv-ering av materialet. A.9 EU-reglering Transportarbete och medeltransportlängd redovisas per varugrupp . Trafikanalys Beskrivning av statistiken Sjötrafik 2012 2012-08-28 7 Referenstider Nästa publicering: 2021-05-17.


Sommarjobb värnamo 2021
resfria möten trafikverket

2019-10-07 i.remissvar@regeringskansliet.se peter - Almega

Trafikanalys: Stockholm, Sweden. http://www.trafa.se/sv/Statistik/Transportarbete/. WSP (2013)   6 dagar sedan reslängder och grupper kommer från Trafikanalys (2020b), och är hämtade ur den Transportarbete i Sverige 1950-2002 (Trafikanalys).

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORTER AV FARLIGT

(http://www.trafa.se/sv/Statistik/Transportarbete/).

Det är ett utmärkt förslag att Trafikanalys gör statistiken officiell om regional tillförlitlig än att mäta verkligen genomfört transportarbete? Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen under åren 2016–2019, 19 19,7 procent för 2014 enligt transportarbete 1950–2014 enligt Trafikanalys.