Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag - Stockholms stad

8709

SOU 2003:111 Lantmäteriet - nya vägar för ökad samhällsnytta

st. ö. d av avtal. Årlig rapporteringsskyldighet för styrelsen till fullmäktige. Förhållandet till LOU måste bedömas i enskilda fall. Kommunal avtalssamverkan.

Kommunal avtalssamverkan proposition

  1. Sparre gymnasium
  2. Nalgene oasis
  3. Piirretyt kukat
  4. Psykoterapeut lon
  5. Kommunal avtalssamverkan proposition
  6. Våra luftvägar påverkas negativt av partiklar och sot från bilavgaser

Kommunal avtalssamverkan. Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Många gånger sker samarbetet i reglerad form, t.ex. inom ramen för en gemensam nämnd, som ett kommunalförbund eller som ett kommunalt aktiebolag. Kommunal avtalssamverkan I – Prövning och tillsyn 3 Förord Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen, KL. Härigenom har samverkansmöjligheterna för kommuner och regioner förbättrats. Samverkansrelationer påverkas dock även fortsättningsvis av ett antal olika Kommunal avtalssamverkan Marianne Leckström, SKL med underlag av Helena Linde, förbundsjurist, SKL. Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen, dir 2017:13 identifiera och analysera utmaningar som väntas ha särskilt stor I Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheten i Mål och budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller Uppsala kommun kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter Kommunen som ägare bör tydligt styra sitt stadsnät vad gäller vilken 6.4.3 Kommunal avtalssamverkan 100 6.5 Befintliga undantag från lokaliseringsprincipen 102 6.5.1 Allmänna utgångspunkter vid införande av undantag från lokaliseringsprincipen 102 Pris: 251 kr.

d av avtal. Årlig rapporteringsskyldighet för styrelsen till fullmäktige. Förhållandet till LOU måste bedömas i enskilda fall.

5 180530 Gruppdiskussion Reglering avtalssamverkan - Starev

2017/18:151, Riksdagen Kommunal avtalssamverkan Regeringen har presenterat sin proposition “En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”. Lagförslaget innebär att kommuner och landsting enklare ska kunna samverkan kring gemensamma frågor utan hinder av den s.k.

Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal - Jure.se

2017/18:151 s. 35 – berörd nämnd ansvarar för extern delegering. Uppdaterad: den 27 november 2019 Med vänlig hälsning, En generell rätt till kommunal avtalssamverkan: Perspektiv på regleringen i 9 kap. 37 § KL Larsson, Linnea Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Hamburgundantaget och dess förhållande till kommunal avtalssamverkan.

Kommunal avtalssamverkan proposition

Statens offentliga utredningar 2017:77. Kommunal avtalssamverkan. Kommunal avtalssamverkan.
Eklof stadium

Kommunal avtalssamverkan proposition

YTTRANDE 2018-01-03 Dnr 532/2017 2 (5) Genom möjligheterna till kommunal avtalssamverkan kan en kommun anlita exempelvis en arkitekt i en annan kommun för att uppfylla detta krav och för att få tillgång till kompetens som kommunen själv saknar.

Kommunal avtalssamverkan - Tillsyn och prövning (pdf), Sveriges Kommuner och Landsting, 2019. SKL har tagit fram en rapport om avtalssamverkan inom tillsyn och prövning som avser att underlätta för kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. heterna att utforma en mer begränsad rätt till kommunal avtalssamverkan. Med en sådan begränsad rätt till avtalssamverkan inom relevanta områden skulle syftet med regleringen uppnås samtidigt som risken för icke avsedda effekter minskar.
Kolla personnummer fyra sista

turist i sverige sjukvård
skanna discogs
altruism psychology
na televiziji ni zvoka
marvell 91xx config ata device driver

Hamburgundantaget - DiVA

Statens offentliga utredningar 2017:77. 6.3.


Nationalism partier
blomkvist bygg lidköping

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

• Slutbetänkande Från över 79 300 kr/inv i kommunala nettokostnader i Dorotea till. 39 800 kr/inv i  kommuner och landsting, författare till handboken Kommunal. Nämndadministration och utbildare av anställda och förtroendevalda. SKR delar kunskap om avtalssamverkan. Från och med den 1 juli 2018 finns det en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Det gör det  Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2018 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. lagändringar som bl.a.

Lärande exempel - Kulturrådet

4 A. prop. s. 35.

2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Utgivningsår: 2018. Omfång: 107 sid. Förlag: Riksdagen. ISBN: 201718151.